Polskie Mosty TechnologicznePMT_logo_banner

Polskie Mosty Technologiczne

Aloha Care Bartosz Haładus realizuje Projekt Polskie Mosty Technologiczne (PMT) współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023. Celem projektu jest pozyskanie wiedzy eksperckiej w zakresie wprowadzania produktów (branża „Produkty Kosmetyczne”) na rynek USA, skutkujące opracowaniem strategii ekspansji, a następnie jej realizacja w ramach etapu zagranicznego.

W wyniku realizacji projektu nastąpi rozpoczęcie sprzedaży eksportowej produktów oferowanych przez Aloha Care Bartosz Haładus na rynku docelowym. Całkowita wartość projektu 150 000,00 PLN. Dofinansowanie projektu z UE: 150 000,00 PLN.

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach; Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Nr umowy: POIR03.03.01-00-0001/17-00 Polskie Mosty Technologiczne.

Unia Europejska